JZH系列组合式管接头

零售价

市场价


JZH系列管接头,是一种新型的组合式气动管接头。最大工作压力为1.0MPa。这种管接头是由各种不同的接头、接头体和一个终端管座组合而成。通过这三部分的组合,可以把同一个管接头组合成具有不同联接方式和不同公称通径的组合式管接头。组合式管接头能同时适用几种不同公称通径和不同材质的气管,具有通用性强,多功能、拆装方便等特点。

所属分类:

气动附件

关键字:

博胜气动

重量

kg

数量
-
+

库存

隐藏域元素占位

 • 产品详情
 • 外形及安装尺寸
  • 商品名称: JZH系列组合式管接头

  JZH系列管接头,是一种新型的组合式气动管接头。最大工作压力为1.0MPa。这种管接头是由各种不同的接头、接头体和一个终端管座组合而成。通过这三部分的组合,可以把同一个管接头组合成具有不同联接方式和不同公称通径的组合式管接头。组合式管接头能同时适用几种不同公称通径和不同材质的气管,具有通用性强,多功能、拆装方便等特点。

  一、特点:

  JZH系列管接头,是一种新型的组合式气动管接头。最大工作压力为1.0MPa。这种管接头是由各种不同的接头、接头体和一个终端管座组合而成。通过这三部分的组合,可以把同一个管接头组合成具有不同联接方式和不同公称通径的组合式管接头。组合式管接头能同时适用几种不同公称通径和不同材质的气管,具有通用性强,多功能、拆装方便等特点。
   


  二、标记示例:

  Ⅰ 组合式三通终端管接头 公称通径6mm 接口螺纹M10×1。

  标记:JZH-3T-Z6(公制螺纹无需注明)

  Ⅱ 组合式直角终端管接头 公称通径10mm 接口螺纹G3/8″。

  标记:JZH-J-Z10(G3/8″)(英制管螺纹需注明)。


  组合式直通终端管接头

  型号规格 公称通径d 接口螺纹 S L L1
  JZH-Z3 3 M6*1 - 10 17 6
  JZH-Z4 4 M8*1 - 12 19 7
  JZH-Z6 6 M10*1 G1/8" 14 20 7
  JZH-Z8 8 M12*1.25 G1/4" 17 25 9
  JZH-Z10 10 M16*1.25 G3/8" 19 27 10
  JZH-Z15 15 M20*1.5 G1/2" 24 30 11
  JZH-Z20 20 M27*2 G3/4" 27 34 13
  JZH-Z25 25 M33*2 G1" 30 40 15

   


  组合式直通管接头

  型号规格 公称通径d 接口螺纹 S L L1
  JZH-3 3 M6*1 - 12 18 7
  JZH-4 4 M8*1 - 14 20 8
  JZH-6 6 M10*1 G1/8" 17 22 8
  JZH-8 8 M12*1.25 G1/4" 19 26 10
  JZH-10 10 M16*1.25 G3/8" 22 30 12
  JZH-15 15 M20*1.5 G1/2" 27 34 14
  JZH-20 20 M27*2 G3/4" 36 40 16
  JZH-25 25 M33*2 G1" 41 45 18

   


  组合式直角终端管接头

  型号规格 公称通径d 接口螺纹 S L L1 L2 L3 L4
  JZH-J-Z3 3 M6*1 - 10 15 6 22 11 7
  JZH-J-Z4 4 M8*1 - 12 17 7 24 13 8
  JZH-J-Z6 6 M10*1 G1/8" 14 18 7 28 15 8
  JZH-J-Z8 8 M12*1.25 G1/4" 17 20 9 30 16 10
  JZH-J-Z10 10 M16*1.25 G3/8" 19 22 10 35 18 12
  JZH-J-Z15 15 M20*1.5 G1/2" 24 25 11 37 22 14
  JZH-J-Z20 20 M27*2 G3/4" 30 30 13 40 25 16
  JZH-J-Z25 25 M33*2 G1" 36 40 15 45 28 18

   


  组合式直角管接头

  型号规格 公称通径d 接口螺纹 L L1
  JZH-J-3 3 M6*1 - 15 7
  JZH-J-4 4 M8*1 - 17 8
  JZH-J-6 6 M10*1 G1/8" 18 8
  JZH-J-8 8 M12*1.25 G1/4" 20 10
  JZH-J-10 10 M16*1.25 G3/8" 22 12
  JZH-J-15 15 M20*1.5 G1/2" 25 14
  JZH-J-20 20 M27*2 G3/4" 30 16
  JZH-J-25 25 M33*2 G1" 40 18

   


  组合式三通终端管接头

   

  型号规格 公称通径d 接口螺纹 S L L1 L2 L3 L4
  JZH-3T-Z3 3 M6*1 - 10 30 6 22 11 7
  JZH-3T-Z4 4 M8*1 - 12 34 7 24 13 8
  JZH-3T-Z6 6 M10*1 G1/8" 14 36 7 28 15 8
  JZH-3T-Z8 8 M12*1.25 G1/4" 17 40 9 30 16 10
  JZH-3T-Z10 10 M16*1.25 G3/8" 19 44 10 35 18 12
  JZH-3T-Z15 15 M20*1.5 G1/2" 24 50 11 37 22 14
  JZH-3T-Z20 20 M27*2 G3/4" 30 60 13 40 25 16
  JZH-3T-Z25 25 M33*2 G1" 36 80 15 45 28 18

   


  组合式三通管接头

  型号规格 公称通径d 接口螺纹 L L1 L2
  JZH-3T-3 3 M6*1 - 30 7 15
  JZH-3T-4 4 M8*1 - 34 8 17
  JZH-3T-6 6 M10*1 G1/8" 36 8 18
  JZH-3T-8 8 M12*1.25 G1/4" 40 10 20
  JZH-3T-10 10 M16*1.25 G3/8" 44 12 22
  JZH-3T-15 15 M20*1.5 G1/2" 50 14 25
  JZH-3T-20 20 M27*2 G3/4" 60 16 30
  JZH-3T-25 25 M33*2 G1" 80 18 40

   


  组合式四通终端管接头

  型号规格 公称通径d 接口螺纹 S L L1 L2 L3 L4
  JZH-4T-Z3 3 M6*1 - 10 30 6 22 11 7
  JZH-4T-Z4 4 M8*1 - 12 34 7 24 13 8
  JZH-4T-Z6 6 M10*1 G1/8" 14 36 7 28 15 8
  JZH-4T-Z8 8 M12*1.25 G1/4" 17 40 9 30 16 10
  JZH-4T-Z10 10 M16*1.25 G3/8" 19 44 10 35 18 12
  JZH-4T-Z15 15 M20*1.5 G1/2" 24 50 11 37 22 14
  JZH-4T-Z20 20 M27*2 G3/4" 30 60 13 40 25 16
  JZH-4T-Z25 25 M33*2 G1" 36 80 15 45 28 18

   


  组合式四通管接头

  型号规格 公称通径d 接口螺纹 S L L1
  JZH-4T-3 3 M6*1 - 30 7 15
  JZH-4T-4 4 M8*1 - 34 8 17
  JZH-4T-6 6 M10*1 G1/8" 36 8 18
  JZH-4T-8 8 M12*1.25 G1/4" 40 10 20
  JZH-4T-10 10 M16*1.25 G3/8" 44 12 22
  JZH-4T-15 15 M20*1.5 G1/2" 50 14 25
  JZH-4T-20 20 M27*2 G3/4" 60 16 30
  JZH-4T-25 25 M33*2 G1" 80 18 40

   


  组合式直通补芯管接头

  型号规格 公称通径d 接口螺纹(M) 内接口螺纹(M1)
  JZH-X-3 3 M6*1 - - M6-M1- G1/8"
  JZH-X-4 4 M8*1 - - M6--M12 G1/8"--G1/4"
  JZH-X-6 6 M10*1 G1/8" ZG1/8" M6--M16 G1/8"--G3/8"
  JZH-X-8 8 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" M8--M20 G1/8"--G1/2"
  JZH-X-10 10 M16*1.25 G3/8" ZG3/8" M10--M27 G1/8"--G3/4"
  JZH-X-15 15 M20*1.5 G1/2" ZG1/2" M12--M33 G1/4"--G1"
  JZH-X-20 20 M27*2 G3/4" ZG3/4" M16--M33 G3/8"--G1"
  JZH-X-25 25 M33*2 G1" ZG1" M20--M33 G1/2"--G1"

   


  螺 塞

  型号规格 公称通径d 接口螺纹(M) S L L1
  JZH-S-Z3 3 M6*1 - - 10 9 6
  JZH-S-Z4 4 M8*1 - - 12 10 7
  JZH-S-Z6 6 M10*1 G1/8" ZG1/8" 14 11 7
  JZH-S-Z8 8 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" 17 14 9
  JZH-S-Z10 10 M16*1.25 G3/8" ZG3/8" 19 16 10
  JZH-S-Z15 15 M20*1.5 G1/2" ZG1/2" 24 18 11
  JZH-S-Z20 20 M27*2 G3/4" ZG3/4" 30 21 13
  JZH-S-Z25 25 M33*2 G1" ZG1" 36 25 15

产品留言